Outsourcing og eksport

Jeg har altid interesseret mig meget for økonomi, og derfor sker det også meget tit i min fritid at jeg sidder og fundere over nogle tilfældige figurer og grafer. For eksempel sad og studerede en figur, som omhandlede den totale timelønsomkostning i fremstillingssektoren. På figuren var der fire søjler under hvert år og søjlerne var Udland, EU15, Danmark og Tyskland. Det angik ud fra grafen at man kunne se at timeomkostningerne stiger år for år uafhængigt af om man kigger under Udland, EU15, Danmark eller Tyskland. Hvert af følgende år kan man se Tyskland, er landet med de højeste timeomkostninger, hvilket er udtryk for hvor dyrt det er at have en gennemsnitlig tysker i arbejde pr. time inden for fremstillingssektoren. Hvis det er meget dyrt at have folk i arbejde, er det tit udtryk for at der er højkonjunktur i landet. Det er lighed lav arbejdsløshed og det kommer til at betyde, at arbejdsgiveren ikke har et bredt udvalg af mulige arbejdere. Derfor kan arbejderen nu stille krav til højere løn og dermed stiger timelønsudgifterne. Hvis timeomkostningerne er for høje, er der ingen der gider købe varen firmaet producere fordi varens pris er steget på grund af de høje omkostninger. Derfor falder eksporten så også i landet. I Danmark og Tyskland er timeomkostningerne meget høje men på en anden søjle som Udland, er de meget lave. Udland er EU15 slået sammen med nogle andre lande. For eksempel er Japan med i Udland, og Japan har meget billig arbejdskraft. Man sammenligner dem lidt med Kina når det kommer til eksport og når de har så lave omkostninger, vil mange handle med dem. Dermed bliver varen nemlig også billigere og landets eksport stiger.

Dertil var en anden grad opstillet, som omhandlede salget af glidecreme i verden. Jeg tror glidecreme var et produkt som var valgt ud, fordi det er så udbredt i verden som det nu er. Dertil kunne man observere at glidecremens eksport faktor er steget år for år de seneste 10 år. Før det kunne man ikke se på grafen men jeg tror heller ikke at glidecreme var specielt udbredt på daværende tidspunkt.

Outsourcing og eksportOutsourcing og eksport

Related posts: